Školiace služby

 • Osobná dozimetria

  Služba zabezpečí zákazníkom bezproblémové plnenie požiadaviek osobného monitorovania.

 • Technológia

  Technológia vyhodnocovania osobných dozimetrov

 • Cenník

  Základný cenník služieb poskytovaných v rámci osobnej dozimetrie.

Výhody OSL dozimetrie VF, a.s.

 • Kompletný servis v oblasti osobnej dozimetrie
 • Nový dizajn dozimetrov s jednoznačnou identifikáciou
 • Vysoká citlivosť OSL dozimetra
 • Veľký rozsah meraných dávok
 • Nízky fading, vysoká stabilita detektorov
 • Automatizovaný vyhodnocovací systém
 • Možnosť okamžitého operatívneho vyhodnotenia dozimetra
 • Možnosť využiť asistenciu laboratória metrológie VF, a.s.

Viac informácii o OSL dozimetrii

Služba osobnej dozimetrie

Služba osobnej dozimetrie spoločnosti VF zabezpečuje pomocou OSL a TL dozimetrov komplexné plnenie požiadaviek osobného monitorovania požadovaných v schválenom monitorovacom pláne príslušného pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Táto služba je poskytovaná v súlade s požiadavkami legislatívy Slovenskej republiky, tj.

 • zákon č. 355/2007 Z. z.
 • NV 345/2006 Z. z. (96/29/EURATOM)
 • vyhláška MZ SR č. 545/2007 Z. z.

Viac informácii o osobnej dozimetrii

Aktuality

 • 18/02 2014

  Certifikát o overení neutrónových dozimetrov

  Dňa 04.02.2014 nám bol opätovne vydaný Certifikát o overení systému osobnej dozimetrie pre neutróny.

 • 14/12 2013

  PF 2014

  Vážení zákazníci služby osobnej dozimetrie VF, ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku a pripájame priania krásnych Vianoc a do nastávajúceho roku 2014 Vám srdečne prajeme veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov.

Aktuality