Cenník

Orientačný cenník služieb poskytovaných v rámci osobnej dozimetrie.

My page

Nadobúdacia cena osobného dozimetra je 0 €.

Služba Perióda vyhodnotenia Cena [€]
od do
Osobný 1 mesiac 3,52 6,40
3 mesiace 4,50 8,00
Prstový 1 mesiac 3,52 6,40
3 mesiace 4,50 8,00
Neutrónová 1 mesiac 12+3,52 12+6,40
3 mesiace 12+4,50 12+8,00

Ďalšie položky služby osobnej dozimetrie

Vyhodnotenie pozaďového dozimetra zdarma
Prvotná kalibrácia dozimetra (OSL,TLD) zdarma
Následná kalibrácia dozimetra (OSL,TLD) zdarma
Prirážka za oneskorené doručenie dozimetrov 50%
Strata OSL dozimetra 24,50 €
Strata TLD dozimetra 12,00 €
Strata neutrónového dozimetra 34,50 €
Vydanie dokladu vyhodnotenia efektívnych a ekvivalentných dávok zdarma

Ceny sú uvedené bez DPH (20%)
Poštovné a administratívne poplatky sú faktúrované zvlášť podľa vzniknutých nákladov.


Konečná cena bude stanovená na základe osobného jednania.