Neutronovy dozimetr

Materiál CR-39 (PADC)
Rozmery 19 x 9 x 1 mm
Hmotnosť 2 g
Identifikácia detekčného elementu textový kód gravírovaný priamo do detektora
Identifikácia dozimetra 2D kód na obale Neutrak
Rozsah energií neutrónov Neutrak 144-J: od 40 keV do 40 MeV
Neutrak 144-T: do 0,5 eV a od 40 keV do 40 MeV
Rozsah merania 0,2 mSv - 250 mSv
Závislosť na dávkovom príkone nepozorovaná

montáž

Odozva na beta, X, gama žiarenie necitlive
Odozva na častice alfa balením je zabránené kontaminácii radónom a jeho d.p.
Vplyvy okolia (teplota, vlhkosť, svetlo) necitlivé
Fading menšia ako 10% za rok, pri izbovej teplote
Opakované vyhodnotenie dávky procesom leptania vznikne trvalý záznam o počte stôp, dávku je možné kedykoľvek znova vyhodnotiť

Pripojené súbory