O nás

Firma VF bola založená v roku 1992 skupinou odborníkov v oblasti ochrany pred ionizujúcim žiarením. V priebehu svojej, viac ako pätnásťročnej existencie, sa stala jedným z lídrov v oblasti komplexných dodávok služieb a riešení v oblasti radiačnej ochrany v ČR a SR.

História a štruktúra

Základné medzníky vývoja firmy VF:

 • 1992 - založenie spoločnosti VF ako odborníka na systémy RK
 • 1993 - založenie dcérskej spoločnosti VF v SR
 • 1993 - začiatok vývoja vlastných SW produktov
 • 1998 - transformácia VF v ČR na akciovú spoločnosť
 • 2000 - začiatok vývoja vlastných HW produktov
 • 2004 - dokončenie administratívneho a vývojového centra na Slovensku v Žiline
 • 2004 - vybudovaná horúca komora pre nakladanie so zdrojmi žiarenia až do aktivity zodpovedajúcej 2000 TBq Co-60
 • 2005 - začiatok expanzie na zahraničné trhy
 • 2005-2007 - výstavba Technologického centra a Školiaceho strediska
 • 2008 - zriadenie služby Osobnej dozimetrie pre široké spektrum zákazníkov v ČR
 • 2008 - zriadenieŠkoliaceho strediska pre realizáciu odborných školení v oblasti práce so zdrojmi IŽ, radiačnej ochrany a radiačnej kontroly

Niektoré zo systémov VF sa už stali neoddeliteľnou súčasťou mnohých pracovísk so zdrojmi IŽ, ako napr. informačné systémy SEOD (Systém elektronickej osobnej dozimetrie), Radiačný monitorovací systém (CISRK) pre správu dát o monitorovaní radiačnej situácie, Dátový a riadiaci systém ožarovní metrologických stredísk (DaRS) a i. Naše zariadenia sme úspešne inštalovali v mnohých štátoch celého sveta, kde šíria dobré meno našej firmy.

Zázemie spoločnosti VF je tvorené:

 • Technologické centrum (Černá Hora) - kvalitné zázemie pre vývoj a výrobu vlastných produktov
 • Akreditované metrologické pracovisko - operatívna možnosť zaistenia metrológie detektorov ionizujúceho žiarenia
 • Školiace stredisko v Černej Hore - možnosť školiť vlastných zamestnancov a zamestnancov firiem používajúcich zdroje ionizujúceho žiarenia
 • Stredisko osobnej dozimetrie – poskytovanie služieb osobnej dozimetrickej kontroly zákazníkom v ČR
 • Výrobné a vývojové stredisko v Žiline
 • Horúca komora v Prahe - práce s významnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia
 • Servisné strediská EDU, ETE, EBO, EMO
 • Podporné inžinierske stredisko Trnava
 • Servisné stredisko pre zahraničných zákazníkov (Černá Hora)

Služba osobnej dozimetrie

V roku 2011 sme rozšírili oblasti svojho podnikania o poskytovanie komplexnej Služby osobnej dozimetrie.

Služba zabezpečí zákazníkom bezproblémové plnenie predpísaných požiadaviek na osobné monitorovanie v schválenom monitorovacom programe príslušného pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

O nás