OSL InLight Model2 dozimeter

Celotelový dozimeter.

Počet detekčných elementov 4
Typ detektorov Al2O3 : C
Metóda Opticky stimulovaná luminiscencia (OSL)
Filtrácia E1 - 29 mg.cm-2 plast (OW)
E2 - 275 mg.cm-2 plast (PL)
E3 - 375 mg.cm-2 plast + Al
E4 - 545 mg.cm-2 plast + Cu
Identifikácia detekčný element - 2D čiarový kód
dozimetrická kazeta - čiarový kód
identifikačný štítok na kazete - 2D čiarový kód
Imaging - doplnkový detekčný element typ detektora - Al2O3 : C
filtrácia - medená mriežka
identifikácia imagingu - 2D čiarový kód
Rozsah merania 0,05 mSv - 10 Sv
Reprodukovateľnosť menej než 10 % strata signálu po 25 opakovaných vyhodnoteniach

 

montáž

Technické parametre OSL InLight Model2 dozimetra

Merané veličiny osobný dávkový ekvivalent Hp(10)
osobný dávkový ekvivalent Hp(0,07)
osobný dávkový ekvivalent Hp(3)
z veličiny Hp(10) a stanovenej energie fotónov je možné vypočítať efektívnu dávku E, pre ktorú platí
E = Hp(10) * fE (ICRP 74)
veličina Hp(0,07) udáva ekvivalentnú dávku HT v koži
Rozsah merania a typ radiácie 0,05 mSv ≤ Hp(10) ≤ 10 Sv (fotóny)
0,05 mSv ≤ Hp(3) ≤ 10 Sv (fotóny)
0,05 mSv ≤ Hp(0,07) ≤ 10 Sv (fotóny)
0,1 mSv ≤ Hp(0,07) ≤ 10 Sv (beta)
Rozsah energií žiarenia fotóny a žiarenie beta
5 keV-20 MeV
Rozsah merania 0,05 mSv až 0,1 mSv do ± 50%
0,1 mSv až 0,2 mSv do ± 25 %
0,2 mSv až 10,0 Sv do ± 10%
Rozsah pracovných teplôt 0ºC až +40º C, pre pracovné prostredie neplatia žiadne obmedzenia

Pripojené obrázky

Pripojené súbory