: 14. 12. 2013


Vážení zákazníci služby osobnej dozimetrie VF, ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku a pripájame priania krásnych Vianoc a do nastávajúceho roku 2014 Vám srdečne prajeme veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov.