Prstový termoluminiscenčný dozimeter

Prstový termoluminiscenčný dozimeter.

Prstový termoluminiscenčný dozimeter slúži na meranie ekvivalentnej dávky HT v ruke pri manipulácii v poli žiarenia rtg., gama a beta.

Geometria Termoluniscenčný detektor TLD100 (LiF:Mg) v púzdre z plastickej hmoty tvaru prsteňa
Rozsah energií žiarenia

fotóny a žiarenie beta

od 15 keV do 2,25 MeV

Rozsah merania 0,1 mSv - 10 Sv s neistotou do ± 25%

prstýnek červenýprstýnek modrý

Vlastnosti prstového dozimetra:

  • dozimeter možno utierať vlažnou vodou a čistiť vatou navlhčenou liehom
  • odolnosť voči otrasom
  • dobrá mechanická odolnosť
  • dobrá chemická odolnosť - možnosť sterilizácie
  • teplotný rozsah použitia prstového dozimetra - od 0ºC do +40º C.

 

 

 

 

Pripojené súbory